Nabavka usluge interneta

poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

odgovor na postavljena pitanja

odluka o dodeli – partija 1

odluka o dodeli-partija 2

odluka o dodeli -partija 3

odluka o dodeli-partija 4

odluka o dodeli-partija 5

odluka o dodeli -partija 6

obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1,2,3 i 5

obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6