NABAVKA TABLETA ZA TREĆAKE

30.03. poziv za podnošenje ponuda

30.03. konkrsna dokumentacija

05.04. odgovor na postavljena pitanja

05.04. izmena strane 5

05.04. izmena strane 8

05.04. izmena strane 15

10.04. pojašnjenja konkursne dokumentacije

10.04. izmena konkursne dokumentacije

10.04. produžetak roka

24.04. odluka o dodeli ugovora