NABAVKA PRENOSIVIH RAČUNARA ZA UČENIKE TREĆIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA

17.07. poziv za podnošenje ponuda

17.07.konkursna dokumentacija

28.07.2015.Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.08.2015.Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.08. produženje roka za dostavu ponuda

25.08.produženje roka za dostavu ponuda

07.10. obaveštenje o zaključenom ugovoru