NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

22.01.2015.Poziv za javnu nabavku potrošnog materijala za održavanje higijene

22.01.2015.Konkursna dokumentacija za nabavku potrošnog materijala za održavanje higijene

26.01.2015.Pojašnjenje dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda

30.01. izmena konkursne dokumentacije

30.01. izmenjena stranica 43 A

30.01. produženje roka za dostavu ponuda

03.03.2015.Obaveštenje o obustavi postupka