Nabavka pića i prehrambenih proizvoda za kafe kuhinju

poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

izmena konkursne dokumentacije

strana 27

strana 31

obaveštenje o produženju roka

pojašnjenje

odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru