Набавка пића и прехрамбених производа за кафе кухињу

позив за подношење понуда

конкурсна документација

измена конкурсне документације

страна 27

страна 31

обавештење о продужењу рока

појашњење

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору