Nabavka paketa usluga za podršku osobama sa invaliditetom i osobama sa posebnim potrebama

poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora 28.02

obeveštenje o zaključenom ugovoru