Набавка пакета услуга за подршку особама са инвалидитетом и особама са посебним потребама

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одлука о додели уговора 28.02

обевештење о закљученом уговору