NABAVKA OPREME ZA GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

Gradska opština Stari grad, pored matičnog Doma zdravlja koji je u prethodnom periodu kompletno renoviran sa pripadajućim ambulantama, pomaže i zdravstveneustanove u kojima se leče Starograđani, bilo da su gradske ili republičke ustanove.

Tako je odlukom Veća GO Stari grad za nabavku neophodne medicinske opreme za Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć opredeljeno oko 2,5 miliona dinara (sa pdv-om) iz opštinskog budžeta. Na spisku opreme koja će se nabaviti su: pulsni oksimetri za decu, dečiji inhalatori, pedijatrijski stetoskopi i otoskopi, set za reanimaciju i druga neophodna oprema za nesmetani rad ove važne zdravstvene ustanove.