NA ECOFAIR-U SAVET ZA EKOLOGIJU OPŠTINE PREZENTOVAO SVOJE PROJEKTE

Opština Stari grad i ove godine učesnik je Međunarodnog sajma zaštite životne sredine (ECOFAIR), koji se održava od 14. do 16. oktobra. Skupštinski Savet za ekologiju predstavio je juče, prvog dana sajma, tri značajna projekta započeta u ovoj godini – Katastar otpadnih ulja, Eko portal i anketu o gorućim ekološkim problemima opštine, sprovedenu među predsednicima skupština stanara sa teritorije opštine Stari grad.

Opština Stari grad jedna je od prvih opština u Srbiji koja je otvorila problem nesavesnog izlivanja otpadnih motornih ulja u životnu sredinu. Za program identifikacije mesta nastanka i generisanja otpadnih motornih ulja, koja se tretiraju kao opasni otpad, opština je izdvojila oko milion dinara. Ivan Karić iz firme „Konseko“, koja je angažovana za ovaj posao, kazao je da se u Srbiji ne sreće često tolika angažovanost lokalne samouprave u rešavanju ozbiljnih ekoloških problema.

– Iskorišćena motorna i rabljena ulja imaju jako štetan uticaj na životnu sredinu. Otpadna ulja koja sadrže sumpor, azot, hlor, fosfor i ostale aditive, veoma su štetna za ljudsko zdravlje, a neka od njih imaju i kancerogeno dejstvo. Organizovano sakupljanje i njihovo odlaganje sprečilo bi izlivanje opasnih materija u životnu sredinu, a pogotovo u reke. Poznato je da je za razgradnju samo jednog litra iskorišćenog motornog ulja potrebno hiljadu puta više vode – upozorio je Ivan Karić.

Na prezentaciji o programu identifikacije mesta nastanka motornih ulja rečeno je da je na teritoriji opštine Stari grad ustanovljeno 25 različitih izvora i generatora motornih ulja. Kako je rekao Ivan Karić, u toku je izrada baze podataka uz prateće podatke o lokaciji i nosiocu zagađenja, kao i o stepenu rizika po životnu sredinu.

– Emiteri otpadnih ulja imaće i „dži-pi-es“ sistem, što predstavlja mogućnost uvida u bazu podataka i preko interneta. Jedna od akcija Saveta za ekologiju biće izrada i podela jedinstvenih kanistera za odlaganje motornih ulja, koja će se organizovano prevoziti i u Rafineriju nafte Beograd, gde se nalazi jedino postrojenje za preradu otpadnih ulja u Srbiji – kazao je Ivan Karić.

Eko portal opštine prezentovao je Miomir Raičević, predsednik Upravnog odbora Medijskog edukativnog centra. Kako je naglasio, Eko portal je namenjen deci i omladini, koja će putem edukacije u svojim školama biti upoznata sa radom portala i načinu na koji mogu da ukazuju na ekološke probleme opštine Stari grad.

Na štandu opštine brojni posetioci mogli su da se upoznaju sa dugogodišnjim radom Saveta za ekologiju. Najveću pažnju dobio je „dogipot“, korpa za odlaganje izmeta kućnih ljubimaca, kojih na Starom gradu ima sve više. Članovi Saveta promovisali su jednu od zapaženijih akcija, koja je počela početkom aprila meseca ove godine – podelu platnenih torbi građanima Starog grada i njihovu upotrebu umesto plastičnih kesa. Na štandu su podeljeni časopis „Zrnce“, eko mapa Starog grada, majice, kačketi i ostali propagandni materijal opštinskog Saveta za ekologiju.

Ekološki aktivni bili su i članovi Društva za pomoć osobama ometenim u razvoju „Stari grad“, koji su za ovu priliku priredili eko mapu Beograda sa označenim mestima gde se nalaze mrežasti kontejneri, reciklažna ostrva i zvonasti kontejneri. Inače, Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju „Stari grad“ počelo je kampanju o značaju reciklaže, a samim tim i prikupljanju i odvajanju sekundarnih sirovina kao što su staklo, papir, plastika, metali.

Anketa „Čista petica za Stari grad“

Anketa sprovedena među predsednicima skupština stanara sa Starog grada, pokazala je da su najveći ekološki problemi opštine zagađenje vazduha i buka. Prema pitanjima iz intervjua, građani Starog grada pokazali su veliko interesovanje za ekološke probleme svoje lokalne zajednice. Uz pomoć ankete definisano je pet najvećih problema u vezi sa zaštitom životne sredine. Da im najviše smeta zagađenje vazduha izjasnilo se oko 60 odsto ispitanika, dok kao veliki problem građani, njih oko 90 odsto, ističu buku od saobraćaja i ugostiteljskih objekata. Zatim slede problemi sa odlaganjem smeća i šuta, uređenjem zajedničkih dvorišta, parkova i obala reka.