LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE – OTVORENA JAVNA RASPRAVA

Gradska opština Stari grad je 15. juna 2009., zvanično otvorila Kancelariju za Mlade. Pored Kancelarije formiran je Savet za mlade čiji je predsednik profesor dr Žarko Trebješanin.

Kancelarija je nezvanično počela sa radom nekoliko meseci pre samog otvaranja. Ministarstvo omladine i sporta dalo je doprinos u osnivanju ove kancelarije finansirajući zajedno sa Opštinom njeno opremanje. Mladi za svoje aktivnosti koristi prostorije Opštinske uprave koje se nalaze na Terazijama br. 45. Rad kancelarije u 2009. godini finansirala je lokalna samouprava.

Kancelarija za mlade obrazovana je u cilju sprovođenja strategije i akcionog plana politike za mlade. Članovi Saveta za mlade učestvovali su u izradi Lokalnog akcionog plana , lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, kulture i zdravstva. informisanja, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta.

Opština Stari grad je odlučna da da svoj puni doprinos naporima da Srbija što pre postane punopravni član Evropske unije promovisanjem evropskih vrednosti među mladima. Principi lokalnog akcionog plana za mlade su: Poštovanje ljudskih prava, Ravnopravnost, Odgovornost, Solidarnost, Aktivno učešće mladih i Transparentnost.

Postavljanjem predloga „LAP-a za mlade“ na sajt Gradske opštine Stari grad www.starigrad.org.rs, plan je dat na uvid javnosti, a predloge, sugestije i primedbe mladi mogu poslati na i – mejl: informativna@starigrad.org.rs