KULTURNIM INSTITUCIJAMA 1.750.000 DINARA

Kulturnom centru Beograda, opština Stari grad je dodelila 800.000 dinara za realizaciju Šestog međunarodnog festivala „Čembalo, živa umetnost“, koji će se održati u periodu od 29. avgusta do 6. septembra, ove godine.
Narodno pozorište je dobilo 500.000 dinara za pokriće dela troškova puta ansambla, koji sa baletskom predstavom „Kraljica Margo“, gostuje u Španiji u septembru.
Finansijsku pomoć Opštine od 350.000 dinara dobilo je Srpsko književno društvo iz Francuske 7, za pokriće troškova projekta „Međunarodna književna kolonija Čortanovci 2009“, koja će se održati u Čortanovcima, Sremskim Karlovcima, Novom Sadu, Vršcu i Beogradu od 15. do 22. septembra.
Za obeležavanje jubileja, 90 godina od osnivanja, Savez dramskih umetnika Srbije, dobio je 100.000 dinara. Ovim sredstvima pokriće se deo troškova za autorske honorare, režiju i honorare scenaristima.