KONTEJNERI ZA ELEKTRONSKI OTPAD U TRGOVAČKOJ ŠKOLI

Povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine Piraeus banka je, u saradnji sa GO Stari grad, Trgovačkoj školi danas donirala paket kontejnera za prikupljanje elektronskog otpada. Mirjana Božidarević, predsednica Opštine Stari Grad, Biserka Ristić , profesorka Trgovačke škole zadužena za ekološku sekciju, kao i Miroslava Nešić Bikić, rukovodilac odeljenja za marketing i odnose sa javnošću Piraeus banke, zajedničkom akcijom su ove specijalne napunili kontejnere napunili starim računarima, CD-ovima, mobilnim telefonima i drugim elektronskim otpadom. Tim povodom je održan i kratki javni čas na temu ekologije i društveno odgovornog ponašanja kompanija, pojedinaca i institucija, u okviru kampanja „Going green“, odnosno „Stavi elektronski otpad na pravo mesto i čini to često“. Na taj način đacima je i praktično ukazano na važnost sortiranja i kasnijeg recikliranja ove vrste otpada

– Gradska opština Stari grad se već 20 godina aktivno bavi zaštitom životne sredine na svojoj teritoriji. Svake godine Savet za ekologiju organizuje edukaciju dece na temu zaštite životne sredine. U toku prošle 2010. godine sproveden je projekat odlaganja elektronskog otpada u svim osnovnim školama na teritoriji opštine.

Postavljeni su kontejneri i izvršena je edukacija dece volontera koji animiraju ostale đake da donose elektronski otpad i odlažu ga na pravo mesto. Ove godine je planirano postavljanje kontejnera i u srednjim školama i ovo je početak novog projekta sa srednjoškolcima – rekla je, između ostalog Mirjana Božidarević predsednica opštine Stari grad i zahvalila se Piraeus banci na donaciji i aktivnom učešću u edukaciji građana o značaju reciklaže.

– Piraeus banka je svesna uticaja koje svaki pojedinac, ali i kompanija ima na životnu sredinu, kao i da su ekonomske posledice nereagovanja na ekološke promene ogromne. Zato smo mi odlučili da se umesto pasivnog posmatranja, vrlo aktivno uključimo u očuvanje životne sredine i da na ličnom primeru, ali i kroz projekte poput ovog damo svoj doprinos očuvanju životne sredine i racionalizaciji trošenja resursa. Takođe, verujemo da dajemo dobar primer i podsticaj drugim kompanijama da se aktivno uključe u projekte za očuvanje naše planete.”, istakla je Miroslava Nešić Bikić, rukovodilac Odeljenja za marketing i odnose sa javnošću Piraeus banke, koja je dodala da je u ovoj banci za šest godina prikupljeno dve tone papira za reciklažu, čime je „spašen život“ 34 stabala drveća.