KONTEJNER ZA ODLAGANJE DOTRAJALIH BATERIJA

Građani Starog grada, ali i svi zaposleni ovoj opštini, od sada mogu odlagati elektronski otpad, konkretno dotrajale baterije, u zaseban kontejner koji se odnedavno nalazi u hodniku u ulazu u prostorije GO Stari grad, u okviru nastavka akcije „Stavi elektronski otpad na pravo mesto i čini to često“.

Ovakvi kontejneri za recikliranje baterija, čiji neki tipovi sadrže, po zdravlje štetan kadijum (Cd), već se nalaze u većini srednjih škola na teritoriji centralnogradske opštine, gde su postavljeni tokom maja i juna ove godine, kada je za učenike organizovan i program edukacije.