КОНТЕЈНЕР ЗА ОДЛАГАЊЕ ДОТРАЈАЛИХ БАТЕРИЈА

Грађани Старог града, али и сви запослени овој општини, од сада могу одлагати електронски отпад, конкретно дотрајале батерије, у засебан контејнер који се однедавно налази у ходнику у улазу у просторије ГО Стари град, у оквиру наставка акције „Стави електронски отпад на право место и чини то често“.

Овакви контејнери за рециклирање батерија, чији неки типови садрже, по здравље штетан кадијум (Cd), већ се налазе у већини средњих школа на територији централноградске општине, где су постављени током маја и јуна ове године, када је за ученике организован и програм едукације.