KONKURS ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA STAROM GRADU

Komisija za sprovođenje javnog konkursa Gradske opštine Stari grad raspisala je Konkurs za za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na području Gradske opštine Stari grad, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja i programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području grada Beograda za 2016. godinu

Prijave se dostavljaju na pisarnicu gradske opštine Stari grad u Beogradu, Makedonska broj 42 ili poštom na adresu: Grad Beograd, Gradska opština Stari grad – Komisiji za sprovođenje konkursa, 11000 Beograd, Ulica Makedonska broj 42.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu gradske opštine, a zaključno sa 19.02.2016. godine.

Zainteresovana udruženja mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, od 08 do 15,30 časova na pisarnici gradske opštine Stari grad ili preuzeti ovde :

– RASPIS KONKURSA

– PRIJAVNI FORMULAR