JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2016. GODINI

GO Stari grad raspisala je Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad u 2016. godini.

Pravo učešća imaju nevladine, neprofitne i nepolitičke organizacije i udruženja građana koja su registrovana ili imaju ogranak na teritoriji opštine Stari grad.

Zainteresovani nevladine organizacije i udruženja mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju radnim danom, počev od 05.02. na pisarnici Gradske opštine Stari grad , Makedonska 42, radnim danom, od 08 do 15,30 časova ili na linkovima u prilogu (PREUZMITE KONKURSNU DOKUMENTACIJU).

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom: „Prijava za Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad“.

Prijave se dostavljaju preko pisarnice Uprave Gradske opštine Stari grad ili poštom na adresu: Gradska opština Stari grad, Komisiji za sprovođenje javnog konkursa, 11000 Beograd, Ulica Makedonska broj 42.
Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 19. februarom 2016. godine.

Informacije o konkursu možete dobiti na telefone 011/322-55-15 i 011/322-26-26.

PREUZMITE KONKURSNU DOKUMENTACIJU:

1. RASPIS JAVNOG KONKURSA

2. PRIJAVNI OBRAZAC

3. OPIS PROJEKTA