KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA I PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA

Gradska opština Stari grad raspisala je Javni konkurs za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija iz sredstava budžeta Gradske opštine Stari grad u 2015.godini. Ukupno opredeljena budžetska sredstva iznose 2.800.000

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu gradske opštine, a zaključno sa 11.05.2015. godine.

Zainteresovane sportske organizacije mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, od 09 do 19 časova na pisarnici gradske opštine Stari grad ili sa zvanične internet prezentacije Opštine www.starigrad.org.rs.

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA I PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U 2015.GODINI

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC PREDLOGA SPORTSKE MANIFESTACIJE I PROGRAMA

POSTIGNUTI USPESI I OSTVARENI REZULTATI U 2014. GODINI

BROJ SPROVEDENIH MANIFESTACIJA I PROGRAMA ZA ORGANIZACIJE KOJE NEMAJU TAKMIČARSKI SISTEM BODOVANJA