KONKURS ZA FINANSIRANJE INFORMATIČKE OBUKE OSNOVACA TREĆIH RAZREDA ZA RAD NA NETBUK RAČUNARIMA

Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta GO Stari grad za 2015. godinu budžetskim korisnicima iz oblasti osnovnog obrazovanja, koji imaju sedište na Starom gradu, raspisala je konkurs za finansiranje informatičke obuke učenika trećih razreda osnovnih škola za rad na netbuk (note book) računarima

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA, sa naznakom: “PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA OBLAST OSNOVNOG OBRAZOVANJA“, Makedonska 42, Beograd

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 13.03.2015. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefone 011/322-26-26, i 011/322-55-15.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

1. Kriterijumi javnog konkursa za finansiranje informatičke obuke učenika trećih razreda osnovnih škola za rad na netbuk (note book) računarima

2. Prijavni obrazac