KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GO STARI GRAD

Komisija za sprovođenje javnog konkursa raspisala Gradske opštine Stari grad raspisala je KONKURS za podnošenje prijava ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU USMERENI KA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, A U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I PROGRAMOM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU.

Visina odobrenih sredstava: 1.200.000 (milion i dve stotine hiljada) dinara.

Sredstva koja se odobre za realizaciju programa jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju konkretnog programa i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između učesnika konkursa i Opštine.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom: „Prijava za DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU USMERENI KA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, A U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I PROGRAMOM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU“.

Prijave se dostavljaju na pisarnicu Gradske opštine Stari grad u Beogradu, Makedonska broj 42 ili poštom na adresu: GRAD BEOGRAD – GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – KOMISIJI ZA SPROVOĐENJE KONKURSA-SAOBRAĆAJ, 11000 BEOGRAD, ULICA MAKEDONSKA BROJ 42.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu gradske opštine, a zaključno sa 27.9.2017. godine.

NAPOMENA: Zainteresovana udruženja mogu preuzeti Konkursnu dokumentaciju i Prijavni formular sa zvanične internet prezentacije opštine www.starigrad.org.rs (U PRILOGU).

PRILOG:

PREUZMITE KONKURSNU DOKUMENTACIJU OVDE
PREUZMITE PRIJAVNI FORMULAR OVDE