KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA POZORIŠTIMA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Komisija Komisija za sprovođenje javnog konkursa, raspisala je KONKURS ZA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2017. GODINU POZORIŠTIMA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, A ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA.

Predmet konkursa je dodela sredstava, odnosno finansiranje sredstvima budžeta Gradske opštine Stari grad za 2017. godinu nabavki usluga i dobara za potrebe budžetskih korisnika iz oblasti razvoja kulture koji imaju sedište na teritoriji Gradske opštine Stari grad čiji je osnivač Skupština grada Beograda.

Ukupno opredeljena budžetska sredstva za nabavke u oblasti razvoja kulture iznose do 200.000 dinara, bez PDV-a.

Pravo učešća na konkursu imaju samo pozorišta sa sedištem na teritoriji Gradske opštine Stari grad koji nisu u mogućnosti da samostalno finansiraju aktivnost koja je predmet obraćanja.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA, sa naznakom: „PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA RAZVOJ KULTURE.“

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 26.9.2017. godine.

Napomena: Prijava na konkurs se dostavlja na OBRASCU PRIJAVE koji se preuzima sa Portala Gradske opštine Stari grad, na internet adresi www.starigrad.org.rs (U PRILOGU).

Više informacija o Konkursu možete dobiti od člana Veća opštine Lazara Lešnjaka na 011/322-26-26, i od referenta Odeljenja za budžet Dragane Stojanović na 011/322-55-15.

PRILOG:

1. PRIJAVNI OBRAZAC – PREUZMITE OVDE

2. RASPIS KONKURSA – KRITERIJUMI – PREUZMITE OVDE