KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GO STARI GRAD KORISNICIMA IZ OBLASTI SREDNJEG OBRAZOVANJA

Gradska opština Stari grad raspisala je konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Stari grad za 2015. godinu za nabavku radova, usluga i dobara budžetskim korisnicima iz oblasti srednjeg obrazovanja koji imaju sedište na teritoriji opštine. Ukupno opredeljena budžetska sredstva za nabavke u oblasti srednjeg obrazovanja iznose do 15 miliona dinara bez PDV-a.

Rok za podnošenje prijava je 02. februar 2015. godine. Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet portalu opštine u roku od sedam dana od dana donošenja odluke.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA, sa naznakom: “PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA OBLAST SREDNJEG OBRAZOVANJA.“

Kriterijumi za postupak konkursa

Obrazac prijave na konkurs