КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО СТАРИ ГРАД КОРИСНИЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Градска општина Стари град расписала је конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Стари град за 2015. годину за набавку радова, услуга и добара буџетским корисницима из области средњег образовања који имају седиште на територији општине. Укупно опредељена буџетска средства за набавке у области средњег образовања износе до 15 милиона динара без ПДВ-а.

Рок за подношење пријава је 02. фебруар 2015. године. Резултати конкурса ће бити објављени на интернет порталу општине у року од седам дана од дана доношења одлуке.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, са назнаком: “ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОБЛАСТ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА.“

Критеријуми за поступак конкурса

Образац пријаве на конкурс