KOMPLETI UDŽBENIKA ZA ROMSKU DECU

Na inicijativu romskih porodica sa Dorćola, opština Stari grad odobrila je 110.000 dinara za kupovinu 25 kompleta udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola. Na taj način nastavlja se opštinska tradicija da na početku svake školske godine pomaže socijalno ugroženim učenicima iz svih škola koje se nalaze na teritoriji opštine Stari grad. Samo na početku ove školske godine kupljeno je preko 100 kompleta udžbenika.
– Smatramo da su romska deca, nažalost, još uvek socijalno najugroženija u našem društvu i zbog tog smo odlučili da im izađemo u susret. Kupovinom udžbenika opština Stari grad na simboličan način želi da podstakne Rome na školovanje i socijalizaciju sa drugom decom – rekla je Vjera Radović, član Opštinskog veća Starog grada.