KOMPJUTERI I ŠTAMPAČI CENTRU ZA SOCIJALNI RAD „STARI GRAD“

Opština Stari grad pomoći će Gradski centar za socijalni rad, odeljenje „Stari grad“, donacijom od pet kompjutera i tri štampača, vrednih 250 000 dinara. Centar „Stari grad“ je, u sklopu reforme sistema socijalne zaštite, rešenjem resornog ministra Rasima Ljajića izabran da jedini među 12 centara u Beogradu, a sa još šest centara u Srbiji, učestvuje u projektu „Podrška implementaciji strategije razvoja socijalne zaštite“.

U okviru ovog projekta u toku je testiranje „Modela pravilnika u organizaciji rada centara za socijalni rad i sadržaju i načinu evidencije i dokumentacije o stručnom radu“, na kome učestvuje odeljenje Stari grad. Kompjuterska oprema koju kupuje opština, upravo će doprineti efikasnosti i kvalitetu ovog testiranja.