KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA: RANG LISTA KORISNIKA ZA POSEBNE PROGRAME U OBLASTI SPORTA

Komisija za sprovođenje konkursa, obrazovana zaključkom predsednika Gradske opštine Stari grad u Beogradu, I 02 broj 020-1-190/19, od 19.8.2019. godine, na osnovu sprovedenog konkursnog postupka, po konkursu raspisanom 19.8.2019. godine, dana 10.9.2019. godine, utvrdila je RANG LISTU prijavljenih učesnika po Javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Stari grad budžetskim korisnicima za posebne programe u oblasti sporta , koji ispunjavaju uslove konkursa.

RANG LISTA KORISNIKA ZA POSEBNE PROGRAME U OBLASTI SPORTA