KANTE ZA ODLAGANJE PLASTIČNIH KESA U OPŠTINI STARI GRAD

Gradska opština Stari grad potpisala je protokol o saradnji sa JKP „Gradska čistoća” prema kome je ovo javno gradsko preduzeće opštini doniralo dve kante za odlaganje plastičnih kesa.

„Plave kante” su postavljene u prizemlju opštinske zgrade, tako da građani od sada mogu višak plastičnih kesa da odlože u njih.

S obzirom na to da se plastične kese polako izbacuju iz upotrebe, opština Stari grad je organizovala još jednu, u nizu brojnih ekoloških akcija koje sprovodi.

Nažalost, većina plastičnih kesa završava kao otpad na ogradama, ulicama i po parkovima. Plastika trajno zagađuje okolinu pa će se prikupljene kese slati na recikliranje. Podsećamo sugrađane da osim plastičnih kesa, u odgovarajuće reciklažne kutije mogu da odlože iskorišćene baterije i sijalice, koje se takođe nalaze u prizemlju opštine.

Poznato je da su plastične kese najpokretniji oblik smeća i zato predstavljaju veliki ekološki problem. Za njihovu razgradnju potrebno između 400 i 1000 godina. One nisu biorazgradive već se razlažu na sitnije, toksične delove i dovode do kontaminacije zemljišta, vodenih tokova i okeana i ulaze u lanac ishrane. Neplansko odlaganje plastike zaustavlja propuštanje vode kroz zemlju i blokira tokove podzemnih voda.

Kako bi rešile problem plastičnog otpada, većina zemalja Evropske unije uvela je porez na plastične kese, koji pada na teret prodavca.