JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA OSNOVNOG PAKETA ŠTAMPANIH UDŽBENIKA ZA I I II RAZRED OSNOVNIH ŠKOLA GRADA BEOGRADA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

GRAD BEOGRAD,
PREKO FONDACIJE ZA MLADE TALENTE GRADA BEOGRADA,

Raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi i drugi razred (za predmete: matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas i strani jezik kao obavezan predmet) za učenike javnih osnovnih škola na teritoriji grada Beograda za školsku 2021/2022. godinu

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava imaju svi roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici dece upisane u prvi i drugi razred javnih osnovnih škola za školsku 2021/2022 na teritoriji grada Beograda, osim učenika koji su dobili besplatne udžbenike po programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Prijave na javni poziv u pisanom obliku na obrascu prijave dostavljaju se na adresu: Fondacija za mlade talente, Trg Nikole Pašića 6, Beograd ili se vrše elektronskim putem na sajtu Fondacije za mlade talente grada Beograda na adresi: www.fondzamladebeograd.rs.

Uz prijavu se prilaže dokumentacija:

  1. Kopija očitane čipovane lične karte roditelja tj. zakonskog zastupnika, odnosno fotokopija lične karte roditelja tj. zakonskog zastupnika ukoliko nije čipovana
  2. Kopija kartice tekućeg računa roditelja, odnosno zakonskog zastupnika
  3. Potvrda Osnovne škole da je dete đak javne osnovne škole i da u školskoj 2021/22. godini pohađa prvi/drugi razred, kao i da nije dobio besplatne udžbenike po programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za školsku 2021/22. godinu
  4. Izjava o obradi podataka o ličnosti

Obrazac prijave za javni poziv, Uputstvo za popunjavanje prijave sa spiskom traženih priloga za javni poziv i Obaveštenje/Izjava o obradi podataka o ličnosti preuzimaće se počev od 20.08.2021. godine na sajtu Fondacije za mlade talente grada Beograda, na adresi: www.fondzamladebeograd.rs, u rubrici „Konkursi/Javni pozivi“ ili na sajtu grada Beograda – Gradske uprave grada Beograda na adresi: www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi“.

Rok za prijavljivanje na javni poziv je od 20.08.2021. do 30.09.2021. godine.

Obaveštenja o javnom pozivu se mogu dobiti na tel. (011) 321-6246 ili putem elektronske pošte na adresu fondzamlade@beograd.gov.rs .

 

TEKST JAVNOG POZIVA možete PREUZETI OVDE.