JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA GENERALNOG PLANA BEOGRADA 2021

Komisija za planove Skupštine grada Beograda oglasila je javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Generalnog plana Beograda 2021. Javni uvid obaviće se u prostorijama Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu), od danas do 9. jula, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda o predmetnom nacrtu plana biće održana 22. jula na istom mestu, s početkom u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku mogu ih obrazložiti pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Primedbe na planirana rešenja mogu se pismeno dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici 27. marta br. 43-45, najkasnije do 9. jula.