JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA GODIŠNJIH PROGRAMA

Gradska opština Stari grad poziva sve organizacije u oblasti sporta da dostave predloge Godišnjih programa aktivnosti kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine, koje bi se kao redovne aktivnosti finansirale iz budžeta gradske opštine u 2016. godini.

Rok za dostavljanje predloga godišnjih programa je 15 dana od objavljivanja poziva, odnosno od 23.11.2015. do 07.12.2015.godine.

Više informacija o javnom pozivu možete dobiti svakog radnog dana na telefone: 322-55 -15 i 322-26-26

Celokupna dokumentacija može se preuzeti na linkovima ispod ove vesti.

1.Javni poziv organizacijama u oblasti sporta

2.Odluka o finansiranju godišnjeg programa iz oblasti sporta

3.Izjava o ispunjenosti uslova za realizaciju programa

4.Finansijski plan

5.Ugovor o angažovanju sportskog stručnjaka

6.Predlog godišnjeg programa u oblasti sporta