JAVNI POZIV IZBEGLIM I RASELJENIM LICIMA SA TERITORIJE GO STARI GRAD

Povereništvo za izbeglice GO Stari grad upućuje javni poziv izbeglim i raseljenim licima sa boravištem, odnosno prebivalištem na teritoriji GO Stari grad koja su se opredelila za trajnu integraciju u Republici Srbiji (reintegraciju kod ILR-a) da se jave u povereništvo GO Stari grad, radi popunjavanja upitnika o stambenim i drugim potrebama svojih porodica.

Popunjavanje upitnika ima za cilj sagledavanje potreba najugroženijih porodica izbeglih i raseljenih lica sa teritorije SO Stari grad. Rok za popunjavanje upitnika je najkasnije do 20. 08. 2012. godine.

Sve informacije i obrasci upitnika se mogu dobiti u kancelariji povereništva, ul. Makedonska 42, III sprat, kancelarija 56, ili na telefon: 3221-576 i 3220-721 lokal 246.