JAVNI KONKURS ZA ORGANIZACIJU AIDA SVETSKOG PRVENSTVA U RONJENJU NA DAH

GO Stari grad raspisala je Javni konkurs za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija za organizaciju AIDA SVETSKOG PRVENSTVA U RONJENJU NA DAH.

Konkurs je otvoren 8 dana, počev od 22.05. kao dana objavljivanja, i traje zaključno sa 29.05.2015. godine.

Sredstva namenjena sportskim organizacijama mogu se koristiti za organizaciju AIDA Svetskog prvenstva u ronjenju na dah – međunarodnog takmičenja kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u vidu organizovanja međunarodnog takmičenja.

Zainteresovani za organizaciju svoje prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za Konkurs za finansiranje projekata sportskih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad – AIDA Svetsko prvenstvo u ronjenju na dah, dostavljaju na pisarnicu Uprave GO Stari grad ili poštom na adresu: Gradska opština Stari grad, Komisiji za sprovođenje javnog konkursa, 11000 Beograd, Ulica Makedonska broj 42.

Više informacija o Javnom konkursu možete dobiti na 011/322-55-15 i 322-26-26, a konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u prilogu.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

1.JAVNI KONKURS ZA ORGANIZACIJU AIDA SVETSKOG PRVENSTVA U RONJENJU NA DAH

2. PRIJAVNI FORMULAR