Javna nabavka usluge održavanja aplikacije informacionog sistema “Opis”

obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

konkursna dokumentacija pregovarački postupak

odluka o dodeli ugovora-opis

obaveštenje o zaključenom ugovoru