JAVNA NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE

12.03. poziva za dostavu ponuda

12.03. konkursna dokumentacija

16.03.odgovor na postavljena pitanja

16.03. izmena konkursne dokumentacije

16.03. obaveštenje o produženju roka

21.03. odgovor na postavljena pitanja

izmena strane 13

izmena strane 14 b

izmena strane 14 v

izmena strane 31

izmena strane 32

izmena strane 33

izmena strane 34

izmena strane 37

izmena strane 38

izmena strane 39

21.03. obaveštenje o produžetku roka za dostavu ponuda

22.03. odgovor na postavljeno pitanje

23.03. pojašnjenje izmena

23.03. izmena strane 12

23.03. produženje roka za dostavu ponuda

30.03. odluka o dodeli ugovora

18.04. obaveštenje o zaključenom ugovoru