ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

12.03. позива за доставу понуда

12.03. конкурсна документација

16.03.одговор на постављена питања

16.03. измена конкурсне документације

16.03. обавештење о продужењу рока

21.03. одговор на постављена питања

измена стране 13

измена стране 14 б

измена стране 14 в

измена стране 31

измена стране 32

измена стране 33

измена стране 34

измена стране 37

измена стране 38

измена стране 39

21.03. обавештење о продужетку рока за доставу понуда

22.03. одговор на постављено питање

23.03. појашњење измена

23.03. измена стране 12

23.03. продужење рока за доставу понуда

30.03. одлука о додели уговора

18.04. обавештење о закљученом уговору