JAVNA NABAVKA – RUŠENJE BESPRAVNE GRADNJE

17.03. poziv za podnošenje ponuda

17.03. konkursna dokumentacija

15.04. izmena konkursne dokumetacije

15.04. izmena strane 33

15.04. produžetak roka za dostavu ponuda

07.05. obaveštenje o zaključenom ugovoru za II partiju

11.05. obaveštenje o zaključenom ugovoru za I partiju