JAVNA NABAVKA IZVOĐENJE RADOVA U PROSTORIJAMA GRADSKOG CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

03.03. poziv za podnošenje ponuda

03.03. konkursna dokumentacija

06.03. odgovor na pitanje ponuđača

12.03. odgovor na pitanja ponuđača

13.03. odgovor na pitanja ponuđača

19.03. odgovor na pitanja ponuđača

20.03. odgovori na pitanja ponuđača

25.03. odgovori na pitanja ponuđača

26.03. odgovori na pitanja ponuđača

27.03. izmena konkursne dokumentacije

30.03. obaveštenje o izdavanju potvrde

22.05. obaveštenje o zaključenom ugovoru