JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA INFORMATIČKE OPREME

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.06. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.06. Izmena konkursne dokumentacije strana 15

26.06. Izmena konkursne dokumentacije strana 41

01.07. odgovori na pitanja ponuđača

01.07. Izmena obrasca strukture cene- 41 B

12.08. Obaveštenje o zaključenom ugovoru