JAVNA NABAVKA DOBARA – GORIVA ZA SLUŽBENE AUTOMOBILE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.06.2014. Izmena i pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.06.2014. Izmena modela ugovora

02.07.2014. Obaveštenje o obustavi postupka