IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: PROGLAŠENA IZBORNA LISTA METLA 2020-MILOŠ JOVANOVIĆ-DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE

Izborna komisija Gradske opštine Stari grad je dana, 26.5.2020. godine, donela Rešenje o proglašenju Izborne liste METLA 2020-MILOŠ JOVANOVIĆ-DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE  za izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine Stari grad  raspisane za 21. jun 2020. godine.

IZBORNA LISTA METLA 2020-MILOŠ JOVANOVIĆ-DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE