IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA, 6. JUNA U OŠ „SKADARLIJA”

Neposredni izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina, biće održani 6. juna 2010. godine. Na neposrednim izborima biraju se nacionalni saveti albanske, aškalijske, bošnjačke, bunjevačke, bugarske, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, nemačke, romske, rumunske, rusinske, slovačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.

Pravo glasa na izborima imaju samo pripadnici ovih 16 nacionalnih manjina koji su upisani u poseban birački spisak svoje nacionalne manjine, a pravo upisa ima svaki pripadnik nacionalne manjine koji je upisan u opšti birački spisak.

Birači koji se do upisali do 21. maja moći će da glasaju.

Za teritoriju Gradske opštine Stari grad biračko mesto biće u OŠ “Skadarlija”, ulica Skadarska 35.

Podsećamo da je glasanje 06.06.2010. godine od 07,00-20,00 časova.

Za sve ostale informacije posetite veb-sajt www.ljudskaprava.gov.rs