INICIJATIVA ZA PROŠIRENJE ZONSKOG SISTEMA PARKIRANJA U STAROM GRADU

Opštinsko veće je, na 40. redovnoj sednici koja je održana 19. marta, usvojilo zaključak kojim se pokreće inicijativa za izmenu gradskog “Rešenja o opštim parkiralištima”, kako bi se proširio zonski sistem parkiranja.

Ovim se izašlo u susret brojnim zahtevima građana sa donjeg Dorćola, koji nije u zonskom sistemu parkiranja, kako bi se zaštitili od sve težih posledica primene ovog sistema u centralnim zonama na kvalitet njihove životne sredine.

Opština Stari grad je centralna gradska opština sa ogromnim dnevnim prilivom motorizovanih građana iz drugih delova grada i unutrašnjosti, u odnosu na broj njenih stanovnika. Postoji potreba da cela opština bude obuhvaćena zonskim sistemom parkiranja, kako bi i građani ove opštine imali bar približno isti kvalitet života u odnosu na stanovnike drugih delova grada.

Zonski sistem parkiranja sa vremenskim ograničenjima uspostavljen je 2003. kada je Skupština grada donela Odluku o javnim parkiralištima („Službeni list grada Beograda“, br. 18/2003 i 3/2006) i Rešenjem sekretara Sekretarijata za saobraćaj utvrdila ulice i delove ulica na teritoriji grada Beograda, u kojima su dozvoljena parkiranja uz plaćanje naknade i ograničenje vremena parkiranja. Tada je veliki problem parkiranja građana koji stanuju u centralnim delovima grada donekle rešen. Jedan deo ulica na teritoriji opštine Stari grad ostao je izvan sistema kontrole i naplate parkiranja, što je dovelo do povećanog pritiska na parkirališta u tim delovima, onih koji ne žele da plaćaju parkiranje, ili koji zbog vremenskog ograničenja ne mogu da koriste duže parking mesta koja su u sistemu kontrole. To je uslovilo pogoršanje mogućnosti parkiranja vozila građana sa te teritorije, pored toga što je i posledica toga pojačana buka, zagađenje vazduha, komunalni nered i slično.

Pre pokretanja inicijative Opština je sprovela istraživanje javnog mnjenja, o stavovima građana po ovom pitanju. Istraživanje je sproveo CESID na reprezentativnom uzorku. Konstatovano je da 41% građana podržava ideju proširenja zonskog sistema parkiranja, a najviše, 42% stanovnika sa donjeg dela Dorćola, koji sada nije obuhvaćen zonskim sistemom.

Opština Stari grad je spremna da finansijski pomogne realizaciju ove inicijative, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima i da na svaki drugi način pruži podršku u realizaciji proširenja zonskog sistema.

Inicijativa će se dostaviti Kabinetu Gradonačelnika, sekretaru Sekretarijata za saobraćaj Gradske uprave grada Beograda i JKP „Parking servis“.