INFORMACIJE O GRIPU U DOMU ZDRAVLJA “STARI GRAD”

Sekretarijat za zdravstvo Grada Beograda objavio je brojeve telefona kol-centara na koje građani mogu dobiti informacije o gripu. Prvi savet za građane je da se u slučaju pojave nekih simptoma jave telefonom lekaru i dobiju informacije preko ovih kol-centara. Telefon kol-centra Doma zdravlja „Stari grad“ je 3284-847.

Najveći broj slučajeva gripa biće lečen u kućnim uslovima, a tek u slučaju pojave visoke temperature i drugih simptoma treba posetiti dom zdravlja.