IMENOVANI POVERENICI I ZAMENICI POVERENIKA CIVILNE ZAŠTITE

Predsednik Gradske opštine Stari grad i komadant Štaba za vanredne situacije, shodno Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, imenovao je 16. marta poverenike i zamenike poverenika Civilne zaštite.

Oni su, u skladu sa Zakonom, dužni da se kao pripadnici Civilne zaštite odazovu na poziv Štaba za vanredne situacije u cilju pripreme, obaveštavanja i neposredne zaštite, spašavanja, evekuacije i zbrinjavanja građana i materijalijalnih dobara lokalne zajednice u vanrednim situacijama.

REŠENJE O IMENOVANJU POVERENIKA I ZAMENIKA POVERENIKA CIVILNE ZAŠTITE