GO STARI GRAD UVELA DIREKTNE PRENOSE SEDNICA NA ZVANIČNOM SAJTU OPŠTINE

Nivo transparentnosti u radu institucija javne uprave u Srbiji, a među njima i beogradskih opština, ne nalazi se na zadovoljavajućem nivou, naročito u oblasti proaktivne vidljivosti rada državnih organa. GO Stari grad je u proteklom periodu uvidela značaj ovakvog vida komunikacije sa građanima i uvela mogućnost praćenja prenosa sednica opštine uživo u okviru zvaničnog sajta GO Stari grad.

Predstavnici opštine smatraju da je veoma važno da Starograđani prate aktivnosti donosioca odluka na ovoj teritoriji, da budu upoznati sa odlukama koje su značajne za njih, a koje se donose na sednicama Veća i Skupštine Gradske opštine Stari grad. Ovaj vid dostupnosti informacija omogućava bolju informisanost, participaciju građana i efikasniju kontrolu nad radom državnih organa.

Proaktivna transparentnost predstavlja objavljivanje informacija pre nego što ih javnost zatraži, a najveći broj gradskih opština nema razvijenu komunikaciju na ovom nivou. Zahtev savremenog doba je da informacije budu svima dostupne, lako pretražive, pouzdane, relevantne i razumljive, kao i besplatne i redovno ažurirane. Nizak nivo transparentnosti organa javne uprave dovodi do povećanja mogućnosti pojave koruptivnih aktivnosti, smanjuje mogućnost kontrole građana nad radom državnih organa i onemogućava sprovođenje principa dobre uprave.

Na sajtu GO Stari grad postoji i opcija „Građanin inspektor“ putem koje Starograđani mogu da prijave problem na teritoriji opštine, sa ili bez fotografije. Na taj način informacije dolaze brzo do opštinske uprave i ostvaruje se komunikacija s građanima, jer je rok za odgovor 48 sati. U opštini veruju da će prenos sednica Skupština i Veća uživo samo poboljšati i unaprediti razmenu informacija između građana i opštine.

GO Stari grad poziva sve građane da na zvaničnom sajtu opštine isprate narednu sednicu Skupštine opštine Stari grad koja će se održati u četvrtak 29. septembra 2016. godine u 15 časova, kao i da svakog narednog četvrtka od 13 časova prate prenose sednica Veća.

PREUZMITE DNEVNI RED ČETVRTE SEDNICE SKUPŠTINE GO STARI GRAD

DOPUNA DNEVNOG REDA – TAČKA 7.