EVROPSKI DAN MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI – STARI GRAD MISLI NA SVOJE NAJSTARIJE SUGRAĐANE

Danas je u Gradskoj opštini Stari grad prvi put obeležen Evropski dan međugeneracijske solidarnosti, koji je ustanovila Evropska alijansa nevladinih organizacija 2008. godine, sa ciljem da Evropa postane najbolje mesto za život starijih generacija.

Domaćini današnjeg međugeneracijskog radnog sastanka bili su predstavnici opštine Stari grad – Maria Markov, pomoćnica predsednika opštine za socijalnu politiku, i Aleksandar Pantelić, ispred Volonterskog servisa opštine i sekretar Crvenog krsta Stari grad, organizacije koja broji najveći broj volontera na opštini. Oni su u maloj sali opštine ugostili članove starogradskih udruženja koja se bave pitanjima starih: Opštinsko udruženje penzionera Stari grad, Beogradski pokret trećeg doba Dorćolijada i Udruženje penzionera Stari grad.

„Radni sastanak je organizovan sa ciljem da se prodiskutuju i promisle važna pitanja o neophodnosti intenziviranja kulture dijaloga, odgovornosti i saradnje među generacijama. Aktuelna kriza izazvana korona virusom podsetila nas je na to da se solidarnost i saradnja moraju posmatrati kao trajni princip koji unapređuje društvo u celini, zasnovano na poštovanju, razumevanju, toleranciji i poverenju“, kazala je pomoćnica predsednika opštine Maria Markov.

Ona je posebno istakla da je Gradska opština Stari grad nedavno pokrenula organizovanu platformu namenjenu najstarijim sugrađanima – Senior centar, koja je zasnovana na vrednostima Evropske unije i drugim aktima i strategijama od značaja za pitanja starih lica.

„Pokretanjem Senior centra prepoznali smo potrebe naših najstariji Starograđana i u skladu sa njima osnovali smo i stalni Volonterski servis, koji stoji na usluzi građanima Starog grada. Kao uspešan primer velikog angažovanja naših volontera je i dobro organizovana akcija pomoći u prijavljivanju najstarijih građana na portal e-Uprave za vakcinaciju i prevoz slabije pokretnih sugrađana do vakcinalnih punktova, što je svakako doprinelo da Gradska opština Stari grad postane lider po broju vakcinisanih građana u odrasloj populaciji“, dodao je Aleksandar Pantelić i istakao da je za život opštine ključno angažovanje velikog broja mladih, što se videlo za vreme vanrednog stanja i tokom procesa imunizacije.

Maria Markov je istakla i da su danas poslate poruke solidarnosti među generacijama, s obzirom da je Stari grad opština sa najvećim brojem penzionera, procentualno u odnosu na broj stanovnika, a da sa druge strane ima najmlađe rukovodstvo koje je ikada bilo na čelu centralne gradske opštine.
„Starenje je, nesumnjivo, izazov za čitavo društvo i za sve generacije u Evropi, a takođe je i stvar međugeneracijske solidarnosti i porodice. Zbog toga je neophodno kreiranje onih javnih politika i konkretnih rešenja koja doprinose unapređenju položaja naših najstarijih. Moramo biti svesni da svetska populacija ubrzano stari, te da će za tri decenije procenat starijih od šezdeset godina porasti za pedeset odsto u razvijenim zemljama, dok će se taj broj u zemljama u razvoju utrostručiti“.

Evropski dan međugeneracijske solidarnosti obeležava se 29. aprila u ime podrške različitim inicijativama svih generacija kako bi se skrenula pažnja na značaj razumevanja, poštovanja i solidarnosti među ljudima.