EKOLOŠKE RADIONICE „DECA I RECIKLAŽA“

Udruženje građana „Društvo koje uči“, u saradnji sa Savetom za zaštitu životne sredine, a pod pokroviteljstvom opštine Stari grad, tokom maja i juna u vrtićima Predškolske ustanove „Dečji dani“ realizovaće ekološke radionice. Cilj projekta je edukacija dece o vrstama otpada i njegovoj ulozi u prirodi. Takođe, projekat ima za cilj da probudi interesovanje kod najmlađih Starograđana da aktivno učestvuju u očuvanju svoje životne sredine. Idejnim projektom „Deca i reciklaža“ planirana je organizacija i realizacija jednočasovnih ekoloških radionica, u okviru kojih će mališani obrađivati teme o kruženju materije, vrstama otpada, njegovom uklanjanju, o kreativnom korišćenju već postojećeg otpada, kao i o reciklaži.