DVADESETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština Gradske opštine

I- 01 Broj: 06-67/18 – 05.10.2018. godine

Beograd, Makedonska 42

ODBORNICIMA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 23. Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 9/11 i 85/15, 94/16 i 133/16), a u vezi sa odredbama Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/14-prečišćen tekst, 25/15, 94/16 i 75/17), sazivam za 09.10.2018. godine (utorak) u 17 sati:

20. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

  1. PREDLOG ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2018. GODINU (TREĆI REBALANS)
  3. PREDLOG IZMENA KADROVSKOG PLANA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO REKREATIVNO POSLOVNI CENTAR „MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ“
  5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI NAZIVA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“ I IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“
  6. PREDLOG REŠENJA O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU
  7. PREDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  8. PREDLOG ODLUKE O FORMIRANJU TIMA ZA MONITORING I EVALUACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE
  9. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA „STAROGRADSKE FONDACIJE“

U prilogu predloga dnevnog reda, odbornicima se dostavlja i Zapisnik sa 19. sednice Skupštine, i predlozi uz svaku tačku dnevnog reda, izuzev za tačke 2.

Predlog uz tačku 2. se dostavlja predsednicima odborničkih grupa i biće postavljen na internet prezentaciji Gradske opštine na adresi: www.starigrad.org.rs .

NAPOMENA: Zbog trenutnih tehničkih problema, pomenute priloge i materijale Dnevnog reda, kao i Predlog uz tačku 2, možete preuzeti ili imati uvid u njih kod sekretara Skupštine GO Stari grad, u kancelarijama broj 14 i 15, na prvom spratu opštinske zgrade, svakog radnog dana, do sednice Skupštine.

Sednica Skupštine Gradske opštine biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove veća i predsednika i uslužni centar, na telefon: 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.

PREDSEDNICA

SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Popović Mila