DOSTAVLJENO REŠENJE O UKLANJANJU BAŠTE „RUSKOG CARA“

Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju opštine Stari grad, nastavlja intenzivne aktivnosti kako bi se uklonila nelegalno postavljena letnja bašta kafe poslastičarnice „Ruski car“. Tako je rešenje o uklanjanju ove letnje bašte dostavljeno Jelici Brebanović, punomoćniku firme „Casino R.C“ D.O.O. (u čijem sastavu je „Ruski car“).
Posle izvršene kontrole ovog objekta, komunalni inspektori su konstatovali da po navedenom rešenju nije uklonjena letnja bašta. Nakon toga je urađen zaključak o dozvoli izvršenja kojim se dozvoljava uklanjanje letnje bašte. Ostavljen je poziv punomoćniku da danas – 6. septembra dođe u opštinske prostorije i da preuzme ovaj Zaključak o dozvoli izvršenja. Punomoćnik nije to učinio do 13,30, tako da će mu se ovaj dokument tokom dana dostaviti na adresu advokatske kancelarije. Po dostavi, zakazaće se datum izvršenja – uklanjanja letnje bašte „Ruskog cara“.
Komunalna inspekcija opštine Stari grad apeluje na izvršenika da sam ukloni svoju letnju baštu, kako bi izbegao i plaćanje troškova prinudnog uklanjanja.