DONATORI STAROGRADSKE FONACIJE

DONATORI STAROGRADSKE FONACIJE

– dana 21. juna 2017. godine od “FCA Srbija” d.o.o. u iznosu od 600.000,00 dinara;

– dana 22. juna 2017. godine od “XYZ Communications” d.o.o. u iznosu od 200.000,00 dinara;

– dana 27. juna 2017. godine od “Emote” d.o.o. u iznosu od 305.000,00 dinara;

– dana 7. jula 2017. godine od “MPG Plus” d.o.o. u iznosu od 200.000,00 dinara;

– dana 7. jula 2017. godine od “DM Drogerie Market” d.o.o. u iznosu od 50.000,00 dinara;

– dana 22. septembra 2017. godine od “Production pool” d.o.o. u iznosu od 50.000,00 dinara;

– dana 29. septembra 2017. godine od “Eminent” d.o.o., iz Subotice, u iznosu od 50.000,00 dinara;

– dana 6. oktobra 2017. godine od:

a. Dušana Trnjića u iznosu od 119.000,00 dinara;

b. Udruženja “Polovni udžbenici za sve” u iznosu od 50.000,00 dinara;

v. “MPG Plus” d.o.o. u iznosu od 50.000,00 dinara.

– dana 18. avgusta 2017. godine od:

1. Stevice Cvetanovića u iznosu od 1.140.000,00 dinara;

2. Gorana Pantovića u iznosu od 256.000,00 dinara;

3. Dejana Andrijevića u iznosu od 91.200,00 dinara;

4. Srđana Rankovića u iznosu od 46.500,00 dinara.

„STAROGRADSKA FONDACIJA”